Erfgoedcafé - Archeologie uit de Tweede Wereldoorlog

Lezing: Hoe is het om kampen op te graven? Kan dat zomaar? Wat doe je met persoonlijke eigendommen of voorwerpen van Duitsers?

Aan de hand van zijn eigen ervaringen als archeoloog op kampterreinen in binnen- en buitenland zal Ivar Schute de dilemma’s en spanningsvelden schetsen die er aan dergelijk onderzoek kleven. Hoe is het om kampen op te graven? Kan dat zomaar? Wat doe je met persoonlijke eigendommen of voorwerpen van Duitsers?

Ivar Schute (53) is als archeoloog werkzaam in de archeologische monumentenzorg. Vanaf 1992 was hij verantwoordelijk voor de archeologische begeleiding van bouwwerkzaamheden rond Berlijn, als projectleider bij de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1995 werkt hij als prospectiearcheoloog bij RAAP. Op die basis heeft hij vanaf 2008 archeologisch onderzoek uitgevoerd in kamp Amersfoort, kamp Vught en het joodse doorvoerkamp Westerbork. Verder voerde hij geofysisch onderzoek uit naar massagraven in Bergen Belsen en nam hij deel aan de archeologische opgravingen in de vernietigingskampen Treblinka en Sobibor. In Sobibor maakte hij namens het Ministerie van VWS deel uit van het internationale onderzoeksteam dat in 2014 de funderingen van de gaskamers lokaliseerde en blootlegde.

Praktische informatie

Prijs
toelichting prijs Toegang is gratis.
Donderdag 27 juni 2019 Vanaf 16:00 tot en met 17:15

Baltimoreplein 112 Model.NdtrcItem.HouseNumber
1334 KA, Almere