Gezondheidscentrum Filmwijk

Midden in het centrum van de wijk Filmwijk ligt dit gezondheidscentrum. In 1992 werd deze woonbuurt onder het motto ‘grensverleggend bouwen’ op initiatief van de NWR BouwRai opgezet. De ingang van het lage gebouw ligt beschut in het midden, tussen twee naar binnen gebogen, paarse, 23 geveldelen. Aan de kant van de busbaan vormt de gevel een gesloten front met een silhouet van kantelen op het platte dak; het keert zich af van de busbaan en opent zich naar haar bewoners. Binnen deze driehoekige kavel zijn verschillende eerstelijnsvoorzieningen ondergebracht in kleine eenheden.

Greta Garboplantsoen Model.NdtrcItem.HouseNumber
1325 HE, Almere