Polygoonschool

Een wit blok met daarin een gymzaal en kantoren, vormt het hoofdgebouw. Daarachter ligt een zogenaamde ‘leerstraat’ met links en rechts daarvan zestien lokalen, die in een donkere baksteen zijn opgetrokken. In het midden van de ‘straat’ zijn eilanden ingericht voor aanvullende onderwijsfuncties. Onder het gebogen dak van profielplaat, dat rust op stalen spanten, is een lichtbeuk aangebracht. De lokalen aan de zuidzijde hebben rechtstreekse uitgangen naar een speelplein. De twee hoofdingangen liggen in het bouwdeel dat het hoofdgebouw met de leerstraat verbindt. Een heldere structuur met open

Hollywoodlaan Model.NdtrcItem.HouseNumber
1325 HT, Almere